Inzenders Het West Betuwe Lied

Hier worden alle inzenders in de gelegenheid gesteld om iets over zichzelf en over hun lied te vertellen.